Hom tsev dab tsi yog dab tsi?

Nyob rau hauv lub neej ntawm txhua tus neeg los ib lub sij hawm thaum nws pib xav txog qhov yuav lawv lub tsev. Qee tus neeg prefers qhov chaw nyob hauv cov tsev sib luag, thiab ib tug neeg nrhiav kom tau kev ywj pheej ntxiv thiab muaj kev ywj pheej ntawm tsev ...