Ndeapi marudzi edzimba

Muhupenyu hwevanhu vose vanouya nguva apo anotanga kufunga pamusoro pokutenga misha yavo. Mumwe munhu anofarira zvivako muzvivako zvakasiyana-siyana, uye mumwe munhu anotsvaka kuwana rusununguko rwakawanda nekuzvimirira kuburikidza nekuvaka ...