Feodale stelsel: die opkoms en eienskappe

Feodalisme was 'n integrale deel van die Europese Middeleeue. In hierdie sosiale en politieke stelsel het groot grondeienaars enorme magte en invloed gehad. Die ondersteuning van hulle mag was verslaafde en magtelose boere. Die oorsprong van feodalisme in Europa bou ...

Talent - wat is dit?

Onder die kreatiewe mense en kritici van verskillende epoggeë en lande, stop die debat oor die begrip en betekenis van hierdie woord nooit. Sommige dink dat talent die lot van die uitverkorenes is, God se vonk, ...

Chemiese, fisiese eienskappe van stowwe

Vandag is daar ongeveer 2,5 van miljoene verskillende verbindings, beide van natuurlike oorsprong, en kunsmatig deur die mens gesintetiseer. Almal van hulle is baie anders, sommige van hulle is onontbeerlike deelnemers aan biologiese prosesse wat plaasvind.