Як падкрэсліваць часціны мовы?

Як падкрэсліваць часціны мовы?

 • Калі вам трэба разабраць прапанова па членам, то члены прапановы (а не часціны мовы) падкрэсліваюцца наступным образом.С дрэва павольна падалі жоўтыя лісточкі.

  У прапанове гаворыцца пра лісточках. Што? лісточкі - гэта дзейнік, падкрэсліваем адной рысай.

  Лісточкі што рабілі? падалі - гэта выказнік, падкрэсліваем двума рысамі.

  Лісточкі якія? жоўтыя -гэта вызначэнне, падкрэсліваецца хвалістай лініяй.

  Падалі з чаго? з дрэва - гэта дадатак, падкрэсліваем пункцірам.

  Падалі як? павольна - гэта акалічнасць, падкрэсліваецца кропкай-працяжнік.

 • подлежащее нужно подчркивать одной сплошной линией, сказуемое - двумя сплошными. обстоятельство - пунктирной линией, дополнение - прерывистой линией, определение - волнистой линией, союзы обводим в кружок
 • Напэўна, вы маеце на ўвазе ня часціны мовы, а члены сказа. Выдатна памятаю гэта са школы. Дзейнік падкрэсліваюць адной рысай, выказнік - двума, вызначэнне - хвалістай, дадатак - пункцірнай, акалічнасць - штрых-пункцірнай лініяй.
 • Верагодней за ўсё ў пытанні идт гаворка пра тое як нам трэба падкрэсліць ў канкрэтным сказе яго члены. Дык вось, асабіста для мяне гэта запоўніць было нескладана, а вось для вас вельмі падрабязная і наглядная таблічка з растлумачэннем аб тым як падкрэсліць кожны член у сказе:
  Як падкрэсліваць часціны мовы?

  Падлягаюць заўсёды адной рысай, а вось выказнік ўжо двума паралельнымі. Вызначэнне ў нас хваляй, а дадатак проста пункцірам, а акалічнасць - штрых пункцірам.

 • Для падлягае патрэбна проста прамая лінія. Для выказніка патрэбныя дзве лініі. Для вызначэння выкарыстоўваем лінію хвалістую. Для дадатку зробім пункцірную. А вось для обстоятольства зробім пункцірам з кропкай.

 • У рускай мове часціны мовы ў сказе прынята падкрэсліваць пэўнымі умоўнымі пазначэннямі (разнастайнымі лініямі):
  • прамой лініяй падкрэсліваюць падлягае (галоўны член прапановы);
  • двума прамымі лініямі падкрэсліваюць выказнік (гл. член предл.);
  • хвалістай лініяй падкрэсліваюць вызначэнне (другарадны член прапановы);
  • пункцірнай лініяй падкрэсліваюць дадатак (второст. член прапанаваў.);
  • пункцірнай лініяй з кропкамі падкрэсліваюць акалічнасць (друг. чл. предл.).
  Як падкрэсліваць часціны мовы?

 • У рускай сінтаксісе прапанову разбіраецца па членам. Члены прапановы бываюць галоўныя і другарадныя. Пры сінтаксічным пісьмовым разборы кожны член прапановы традыцыйна падкрэсліваюцца лініяй, прынятай для яго абазначэння, напрыклад: дзейнік (назоўнік, займеннік або субстантывіраваныя частка прамовы, якая выконвае ролю назоўніка) падкрэсліваецца адной прамой гарызантальнай лініяй;

  выказнік (дзеяслоў, прыметнік і інш.) падкрэсліваецца двума гарызантальнымі прамымі лініямі;

  дадатак (назоўнік, займеннік ва ўскосным склоне і інш.) падкрэсліваецца штрыхавой лініяй;

  Вызначэнне, якое выяўляецца прыметнікам, азначальныя або прыналежны займеннік, колькасных лічэбнікаў, прычасцю і пр., Падкрэслім хвалістай лініяй.

  Акалічнасць, выказанае прыслоўе і іншымі часитями прамовы, падкрэслім штрых-пункцірнай лініяй (кропка-штрых-кропка-штрых).

  У прапанове

  Белы кот п'е малако з місачкі

  назоўнік "кот" (дзейнік) падкрэслім лініяй __;

  глагол "пьт" (сказуемое) подчеркнем двумя линиями;

  назоўнік "малако" (дадатак) падкрэслім лініяй _ _ _ _;

  назоўнік "з місачкі" (акалічнасць) падкрэслім лініяй _._._ .;

  прыметнік "белы" (вызначэнне) падкрэслім хвалістай лініяй.

 • З дапамогай той ці іншай часціны мовы выяўленыя члены сказа. Дык вось, мы падкрэсліваем ня часціны мовы, а члены сказа. Пры гэтым кожны члоен прапановы падкрэсліваецца па-рознаму:
  • Дзейнік падкрэсліваецца прамой лініяй
  • выказнік - двума прамымі лініямі
  • акалічнасць - кропка працяжнік
  • вызначэнне - хвалістай лініяй
  • дадатак - пункцірнай лініяй

  Вось так і трэба падкрэсліваць члены сказа.

 • Усяго можна вылучыць пяць відаў линий.Первая гэта прамая, такой лініяй падкрэсліваюць падлягаюць;

  Другая гэта дзве лініі, іх выкарыстоўваюць для выказніка;

  Трэцяя ўжо хвалістая лінія, гэта для вызначэння;

  Чацвёртая лінія гэта пункцірнай лінія е выкарыстоўваюць для дадатку.

  А калі пункцірнай лінія з кропкай, то гэта ўжо акалічнасць выдзяляюць.

 • Дзейнік (назоўнік) - гэта галоўная частка прамовы - подчркивается адной чертой.Сказуемое (дзеяслоў) - таксама галоўная частка прамовы - подчркивается двума рысамі.

  Вызначэнне (прыметнік) - подчркиваем хвалістай лініяй.

  Дапаўненні могуць быць назоўнікам ці займеннікам - подчркиваем пункцірнай лініяй.

  Акалічнасць (прыслоўе, дзеепрыслоўе) - подчркиваем лініяй - пункцір - кропка - пункцір - кропка.

  Як падкрэсліваць часціны мовы?

Print Friendly, PDF і электронная пошта
Загрузка ...

Дадаць каментар

Ваш адрас электроннай пошты не будзе апублікаваны. Абавязковыя палі пазначаныя *