Ang sistemang pyudal: ang pagtunga ug mga bahin

Ang pyudalismo usa ka mahinungdanong bahin sa European Middle Ages. Niining sosyal ug politikal nga sistema, ang dagkong mga tag-iya sa yuta nakatagamtam og dako nga gahum ug impluwensya. Ang suporta sa ilang gahom giulipon ug walay gahum nga mga mag-uuma. Ang gigikanan sa pyudalismo sa Uropa ...

Durex - Intimate Lubricants

Unsa ang himan sama sa Durex? Ang mga tamban gikan niini nga kompanya gibaligya sa tanan nga mga botika. Kini usa ka makapadasig nga intimate gel, nga makapauswag sa mga sensation sa panahon sa sekswal nga kasuod. Sumala sa mga panudlo ...

Talento - unsa kini?

Lakip sa mga tawo nga mamugnaon ug mga kritiko sa nagkalainlaing mga panahon ug mga nasud, ang debate mahitungod sa pagsabut ug kahulogan niini nga pulong dili gayud mohunong. Ang uban naghunahuna nga ang talento mao ang daghan sa pinili, ang aligato sa Dios, ...