System feudalny: pojawienie się i cechy

Feudalizm był integralną częścią europejskiego średniowiecza. W tym systemie społecznym i politycznym wielcy właściciele ziemscy cieszyli się ogromnymi mocami i wpływami. Wsparcie ich mocy było zniewolone i bezsilne chłopstwo. Pochodzenie feudalizmu w Europie buduje ...

Talent - co to jest?

Wśród twórczych ludzi i krytyków różnych epok i krajów debata na temat zrozumienia i znaczenia tego słowa nigdy się nie kończy. Niektórzy uważają, że talent to los wybranych, iskra Boga, ...