kim jest anioł?

kim jest anioł? Anioł (dr Angelos, posłaniec, posłaniec), w religiach Abrahama, duchowa, zwiewna istota, komunikująca wolę Boga i posiadająca nadprzyrodzone moce. Ponadto aniołowie Jehowy mogą kierować wydarzeniami ...