Kto napisał adagio Albinoni?

Kto napisał adagio Albinoni? Albinoni, adagio in g-moll. http://otvet.mail.ru/question/189651828 Adagio Albinoni jest jednym z najbardziej znanych utworów muzycznych. To na pewno brzmi, gdy dana osoba towarzyszy podczas ostatniej podróży. To wszystko ...

jaka jest różnica?

jaka jest różnica? Wariacja to utwór muzyczny, w którym części się zmieniają. Wariacja jest ogólnie nazywana odmianą czegoś, niewielką zmianą lub odchyleniem. Istnieją również bardziej konkretne znaczenia tego terminu: W muzyce: Wariacja ...