49, że artykuł

Artykuł X, X, że artykuł Konstytucja Federacji Rosyjskiej Art. 49 Domniemanie niewinności; AIC RF art. 49 Zmiana podstawy lub przedmiotu roszczenia, zmiana rozmiaru roszczenia, odmowa działania, uznanie roszczenia, świat ...