Jakie są najczęstsze nazwiska na Litwie?

Jakie są najbardziej powszechne nazwisko na Litwie? 1 Kazlauskas Kazlauskien # 279; 2 Petrauskas Petrauskien # 279; 3 Jankauskas Jankauskien # 279; 4 Stankevi # 269; ius Stankevi # 269; ien # 279; 5 Vasiliauskas Vasiliauskien # 279; 6 #381; ukauskas #381; ukauskien # 279; 7 Butkus Butkien # 279; 8 Paulauskas Paulauskien # 279; 9 Urbonas Urbonien # 279; 10 Kavaliauskas Kavaliauskien # 279; Mažeika, Paulauskas, Kazlauskas, ...